Bhajan Audio

 

Play Track 1 - Bhavani Shankari

Play Track 2 - Bolo-Natha-Umapathe

Play Track 7 - Dhim-dhim-dhimi-dhimi

Play Track 8 - Gajanana-he-shubanana

Play Track 3 - Ganesha-Charanam

Play Track 4 - Gopala-Radhalola

Play Track 9 - Govinda-ranga-vittala

Play Track 1 - Guruvayur-Pura-Shree

Play Track 5 - Jagajanani-Jaganmatha

Play Track 6 - Jaya-Jaya-Devi-Dayalahari

Play Track 7 - Karthikeya-Kaliyuga

Play Track 8 - Narayana-Namo

Play Track 2 - Om-shakti-om

Play Track 3 - Rama-Namo

Play Track 9 - Ramachandra-Raghuveera

Play Track 4 - Shambo-Shankara

Play Track 5 - Veda-Vinayaka-Sharanam

Play Track 6 - Velava-velava

Play bhajans_ganesh_patasala_2016 - Ekadantam Vinayakam